Hàng ngàn giải pháp, hàng hàng trăm ý tưởng, và một giải pháp duy nhất sẽ là lựa chọn tối ưu cho bạn.

Coins 2.jpg

Hệ thống nghe nhìn như một dịch vụ

Mô hình tài chính (OpEx) dựa trên chi phí hoạt động và cải tiến thiết bị nghe nghe nhìn