Giải thưởng & chứng nhận

Nhà thầu được đăng ký BCA (Cấp L5)
 

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của các phòng ban trực thuộc Chính phủ, các cơ quan hiện hành và các tổ chức khu vực công cho việc xây dựng hay các dự án chính phủ liên quan đến xây dựng, Cơ quan xây dựng (tên viết tắt là BCA) đã đưa ra 7 danh mục đăng ký chính cùng các giới hạn đấu thầu khác nhau. Danh mục đăng ký sẽ giúp xác định hình thức của các dự án chính phủ mà từ đó một nhà cung cấp có thể tham gia, còn giới hạn đấu thầu được trao cho nhà cung cấp , chỉ ra tỉ lệ và giá trị dự án mà nhà cung cấp có thể tham gia.

 

ESCO đã được trao một trong những chứng nhận cao nhất từ BCA: Cấp tài chính L5 từ BCA ME04 (đến 13 tỷ đô la Mỹ)

EPU/AVP/10/S9, EPU/CMP/10/S9

 

GeBIZ sẵn có một quy trình đăng ký nhà cung cấp để có thể tiếp cận được thông tin về năng lực tài chính của các nhà cung cấp và các năng lực khác để có thể thực hiện các hợp đồng chính phủ cũng như các hợp đồng tương tự. Giới hạn đấu thầu được cấp cho nhà cung cấp để xác định tỉ lệ và giá trị của các hợp đồng chính phủ mà một công ty có thể đấu thầu.

ESCO đã được trao một trong những chứng nhận cao nhất từ EPPU:

  • Giới hạn đấu thầu mức S9 từ EPPU AVP (trên 10 tỷ đô la) 

  • Giới hạn đấu thầu mức S9 từ EPPU CMP (trên 10 tỷ đô la)

Bizsafe star Logo-01.png

bizSAFE


Chứng nhận The bizSAFE được quy định và duyệt bởi Hội đồng về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc (gọi tắt là WSH Council). Điều này thể hiện sự cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn tại môi trường làm việc. Chúng tôi triển khai quy trình quản lý rủi ro tuân theo những yêu cầu đề ra của WSHA và những quy định khác của tổ chức.

ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2015 Chứng chỉ ISO 9001:2015 – Đảm bảo tiêu chuẩn cho các hệ thống quản lý chất lượng.

 

Đây là sự xác nhận cho hệ thống quản lý chất lượng của ESCO. Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ và giải pháp đồng nhất đáp ứng yêu cầu của Khách hàng và các quy định Pháp luật hiện hành.

Past Awards

Company

BOSE

GPA
Extron

Extron

Polycom

Frost & Sullivan

Polycom

Cisco

CHE2MHILL

ISO Certificate

Crestron

Crestron

Samsung

Polycom

Epson

Crestron

Canon

Samsung

Epson

BizSAFE

Canon

Crestron

Crestron

Polycom

Polycom

Samsung

Crestron

DP Information 

NEC

Chevron

Clearone

Crestron

Sony

Wolfvision

Crestron

Polycom 

Crestron

Epson

IPALS

Polycom 

Boris Lend Lease

Crestron

Epson

Epson

NEC

Crestron

Epson

Polycom 

Canon

Epson

Epson

Polycom 

Canon

Crestron

Epson

Polycom 

Polycom 

Crestron

Polycom 

Epson

Electrohome

Year

2018

2016

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2004

2003

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1997

1989

1989

 

 

Type

Award

Award

Certificate

Certificate

Award

Award

Certificate

Certificate

Award

Certificate

Award

Award

Award

Award

Award

Certificate

Award

Award

Certificate

Certificate

Award

Award

Certificate

Certificate

Certificate

Award

Award

Certificate

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Certificate

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Certificate

Award

Award

Certificate

Award

Award

Award

Certificate

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Award

Awards / Accolades

Dealer of the Year - BMS

Project Excellence Award - Singapore General Hospital

Authorized Dealer 2014

Authorized Reseller 2014

Choice Partner Programme Award - 2014

Video Collaboration System Integrator Of The Year

Polycom Gold Certification

CISCO SELECT Certification

Recognition Award

ISO

Crestron Distinctive Digital Media Corporate 2012

Crestron Top Sales Award 2012

Sales Contribution to Enterprise Business - Samsung Large Format Display

Polycom System Integrator of the Year FY 2012

Top Projector Reseller Corporate FY 2011 - 2012

Crestron Authorized Dealer

Top Projector Awards

Outstanding Sales Performance LFDs

Preferred Epson Authorised Reseller (PEAR)

BizSAFE Level 3 certified

Special Dealer Award - Best Growth in Projectors & Visual Communication Sales

Top Sales Award 2010

Remote Control System Authorized Dealer 

Polycom Certified Channel Partner in VSG Infrastructure

Polycom Certified Channel Partner in Infrastructure

Outstanding Sales Achievement

Top Sales Award 2009

Singapore SME 500 Company 2009

Outstanding Sales Achievement

Valued Support & Contribution for The Workplace Transformation Project of Chevron Jurong 

Outstanding Achievement Award - Bronze: Southeast Asia 2008

Long Term Partnership Award

Authorized Reseller 2008

Visualizer Authorized Distributor 2008

2007 Outstanding Performance

5 Years of Loyalty and Support

Top Sales Award 2006

Authorized Distributor Projector Fiscal Year 2006

International Pro-Audio, Lighting Symposium

Rest of Asia 2004

Applied Materials Building Project - Achieving The Highest CONQUAS Score for Industrial 

Sales Performance Award

Outstanding Sales Achievement Award 2003 - 2004

Sales Achievement Awards 2003 - 2004

Authorised Distributor

Sales Performance Award

Sales Achievement Award - Achieving Sales Target 2002 - 2003

Voice, Network & Video Reseller in Singapore 2002

Participation in Canon Product Show

Intrument Distributor 2001 - 2002

Sales Excellence FY2001 - Visual Instruments / Projector

Voice, Network & Video Reseller in Singapore 2001

Top Partner Award - Visual Communications

Outstanding Sales Performance

Outstanding Effort in Achieving The Sales Target for Multimedia LCD Projector 1999 - 2000

Recognition and Appreciation of Support & Business

"Best Win" Award

Top Sales in Region

Recognition and Appreciation of Support & Business

Excellent Sales Performance in Multimedia LCD Projectors

Gold Award: Marketing Experts

Bronze Award: Best Showroom